VIOMA / Malmö Hacker Academy

Utbildning: 3D-modellering & animation
Nivå: Yrkesutbildning
Ämne: 3D-modellering & animation
Varaktighet: 1997-1998
Beskrivning: 3D-modellering & animation, Alias Poweranimator, Alias Wavefront