UTFSM / Produktdesign

Institution: Pontifica Universidad Tecnologica Federíco Santa Maria / UTFSM Valparaiso, Chile
Utbildning: Produktdesign, design
Nivå: Utlandsstudier
Ämne: Design, Produktdesign
Varaktighet: 2008
Beskrivning: Poesi för ingenjörer, träteknik, diverse kurser