Ungdom mot Rasism | Civildepartementet

Role: Styrelseledamot
Period: 1995-1998
Description: Medlem av förbunds-/riksstyrelsen för Ungdom Mot Rasism.