Ungdom mot Rasism | Alla olika – alla lika

Role: Revisor
Period: 1997-1998
Description: Revision av ekonomi och organisation.