Ung vänster

Role: Styrelseledamot
Period: 1994-1995
Description: Styrelseledamot på olika nivåer och styrelser.