Språk

Svenska: Modersmål, flytande
Spanska: Modersmål, flytande
Engelska: Flytande
Danska: Flytande
Tyska: Grund
Franska: Grund

Förstår även besläktade språk som exempelvis norska, portugisiska, italienska.