MKB Fastighets AB

Position: Gränssnittsprogrammerare
Period: 2002-2003
Beskrivning: Design och kodning av ny hemsida.
CMS: –
Tekniker: HTML, javascript, CSS, PHP

Projekt:
MKB Fastighets AB