Lunds Universitet / Socialvetenskap

Institution: Lunds Universitet
Utbildning: Socialvetenskap
Nivå: enstaka kurser
Ämne: Teknologi & civilisation
Varaktighet: 1996
Beskrivning: Litteratur, socialkunskap, analys