Lunds Universitet / Filosofi

Institution: Lunds Universitet
Utbildning: Filosofi
Nivå: Enstaka kurser
Ämne: Praktisk filosofi
Varaktighet: 1995-1996
Beskrivning: Etik, estetik, moraliskt tänkande, feminism