LTH / Holografi

Institution: Lunds Tekniska Högskola / LTH
Utbildning: Holografi
Nivå: enstaka kurser
Ämne: Holografi
Varaktighet: 1995
Beskrivning: Holografi, uppställning & framkallning, optik, interferens