Hårdvara

Skärmar: Installation, underhåll, CRT, TFT, fjärrstyrning.
Scanners: Scannrar, flatbädd, dokumentmatare, USB, SCSI, Linux, Windows
Servrar: Installation, underhåll, hårdvara, Linux (LAMP), Windows (IIS), Synology (Linux/DSM).
Arbetsstationer:Full konfiguration.