Create / Labs2

Position: Programmerare
Period: 2004
Beskrivning: Back-end programmering för VoIP SIP-system. MySQL, PHP.
CMS: –
Tekniker: PHP, mySQL, HTML, javascript

Projekt:
labs2