CMS & innehållshantering

WordPress: Så mycket mer än bara en bloggmotor numera.
CMT | Framfab: Proprietärt innehållshanteringssystem för Framfab / Framtidsfabriken.
Interwoven: Använt på kundplattformar av varierande slag. Även mallutveckling samt specialhack för specifika funktioner.
Sharepoint: Använt på kundplattformar av varierande slag. Även mallutveckling samt specialhack för specifika funktioner.
Drupal: Använt för vissa kundsiter och egna siter. Tycker egentligen Drupal vill alldeles för mycket för sitt eget bästa.
Joomla: Precis som Drupal så försöker Joomla mycket men ser sig ofta omsprunget av verktyg som WordPress. I synnerhet på mindre projekt.