Applikationsplattformar

IIS: IIS på Windows.
Apache: Apache på Windows & Linux/Ubuntu
LAMP: Linux, Apache, mySQL, PHP
WAMP: Windows, Apache, mySQL, PHP
Servrar: Installation, underhåll, hårdvara, Linux (LAMP), Windows (IIS/WAMP), opencloud.