crowdfund nation

Kronofogden har mätt ut min och barnens lägenhet med målsättningen att sälja den på exekutiv auktion. Orsaken är en skuld till CSN på idag c:a 45000, en skuld vars inbetalningar CSN inte velat ge anstånd på, reducera eller på annat sätt underlätta. CSN är informerade om den ekonomiska situation jag levt under; jag har – med en inkomst på c:a 10000kr/mån – inte haft möjlighet att – utöver hyra, el, telefoni, mat, kläder – betala de c:a 3000kr/mån CSN begärt.

Överklagan är skickad till tingsrätten, begäran om rättelse avslogs med vändande post, så även begäran om anstånd (utan närmare motivering). “Avbetalningsplan är inte aktuell” är vad som gäller när jag frågar om just avbetalningsplan, förklaring uppenbarligen överflödig.
Banken är vidtalad, men har hittills nekat hjälp med hänvisning till avsaknad av fast anställning – inkomster till trots – och verkar inte vilja öka på befintligt lån på bostaden för att snabbt och enkelt lösa problemet den vägen.
De sociala myndigheterna är kontaktade, så även psykologer och kuratorer. Till saken hör att både den vuxne (undertecknad) och barn i familjen är diagnosticerade med neuropsykiatriska funktionshinder – något vare sig CSN och/eller KFM tar någon hänsyn till.

Parentes: Barnkonventionen är ratificerad av Sverige sedan 1990 och planer fortskrider på att införa den som lag år 2020. Att konventionen ratificerats innebär att den ska gälla som svensk lag, vilket staten och dess myndigheter har att tillse och efterleva. Tyvärr är Sverige inte särskilt bra på efterlevandet, och inte heller i detta fall tar staten själv, genom KFM och CSN någon hänsyn till underliggande omständigheter och/eller att barn är inblandade.

Jag hyser inga förhoppningar. Jag när inga förväntningar. Varenda liten krona som kan trilla in hjälper, varenda dag ungarna har tak över huvudet är en bra dag.

Om målet skulle passeras ämnar jag att låta överskottet lägga grunden till hjälp för minorieteters sak v.g. stipendier, studier, akut ekonomisk hjälp och så vidare. Som det ser ut idag är det väldigt svårt för en svensk av minoritetsursprung att få exvis stipendier för studier. Vare sig vi kommer utifrån eller är födda i landet, vare sig vi är nya i Sverige eller landets urfolk så stöter vi på samma eller liknande problematik: Stängda dörrar. Jag vill ändra detta.

Tyvärr har vi uppenbarligen låtit oss bli ett land där sådana här metoder måste tas till för att undvika hemlöshet; vilket i grund och botten är vad detta handlar om i detta nu.

Crowdfund-sida på Youcaring

Swish: +46 (0)704-349403

Paypal: PayPal.Me/badanarchy

Bankkonto finns.

swish qr

updating…

Har idag (2017-09-28) gjort en första inbetalning om 15000kr till KFM. Till detta har jag fått hjälp med ungefär 3000kr av vänner, bekanta och folk som sett detta. Ni ska ha tack tusenfalt.

Tillkommit har kronofogdens avgifter för besiktning och värdering med runt 8000kr + växel. Så; två steg framåt, ett steg bak. Som vanligt. Återstår nu strax under 40000kr att betala in, avgifter inkluderade. Räknar högt pga räntor och ev. framtida pålagor.